امور دانشجویی

اداره امور دانشجویی :

این اداره در زمینه وام های مختلف از قبیل مسکن، ازدواج، ضروری و شهریه، تقسیط شهریه،‌ ارائه تخفیف شهریه به دانشجویان شاهدو دانشجویان ممتاز (طبق بخشنامه های جاری) بیمه حوادث دانشجویی، تغذیه و بهداشت و صدور کارت دانشجویی، کانون هلال احمر و سرویس ایاب و ذهاب فعالیت می نماید