ایاب ذهاب

                                              ایستگاه تهران:

مترو استاد معین

ساعت حرکت :5:45

کرایه 6000 تومان


ایستگاه کرج:

قبل پل فردیس ساعت حرکت 6:25

ترمینال شهید کلانتری ساعت حرکت 6:20

چهل و پنج متری گلشهر ساعت حرکت6:30

بلوار ارم ساعت حرکت 6:35

کرایه 5500تومان


ایستگاه قزوین:

میدان راه آهن

ساعت حرکت 7 

کرایه 3000 تومان

ساعت بازگشت سرویسها:

ساعت 16

ساعت 18:10


پیمانکار:آقای آتش بار   09127884438