ایاب ذهاب

                                              

 

 

تهران

درب جنوبی  شهید فکوری (جاده مخصوص) ساعت حرکت : 5:40
کرایه 6500 تومان

 

کرج

بعد پل فردیس (لاین کندرو) ساعت حرکت 6:20
ایستگاه متروی گلشهر(درب جنوبی، ایستگاه اتوبوس) ساعت حرکت6:30
بلوار ارم ساعت حرکت 6:45
کرایه 6000تومان


قزوین
میدان راه آهن  ساعت حرکت 7 
کرایه 3200تومان

 

 

ساعت بازگشت سرویسها:18:15